Danas je u Vladi Srbije potpisan Protokol o pružanju međusektorskih usluga putem softverskog rešenja „Čuvam te“.

Protokol su potpisali ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović i direktor Kancelarije za IT i e-Upravu Mihailo Jovanović. Potpisnici dokumenta su i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Uz pomoć Nacionalne platforme za prevenciju nasilja koje uključuje decu „Čuvam te“ sve nadležne institucije će, na jednom mestu, pratiti svaku prijavu nasilja i tok njenog rešavanja. Platforma „Čuvam te“ će omogućiti da svaka prijava nasilja bude adekvatno evidentirana i da u svakom trenutku bude dostupan status prijave, njen tok i, ukoliko predmet nije završen, koji je razlog za to.

Ministarka Kisić Tepavčević je navela da je potpisivanjem protokola država pokazala da ima nulti stepen tolerancije prema svakom obliku nasilja i naglasila da svako nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje dece treba da bude odmah prepoznato i najstrože sankcionisano.

„Suština je da postoji jedno mesto gde se skupljaju podaci i da se odmah reaguje na prijavu. To nije samo mesto da se prijavi posledica nasilja, već i da se prijave i podele informacije o različitim vrstama nedoumica“, rekla je ministarka posle potpisivanja Protokola.

Istakla je da je platforma mesto gde deca mogu da osete da ih neko čuva.

„Naš zadatak je da čuvamo i štitimo svu decu i ova platforma znači da imaju kome i gde da se obrate ako dođe do bilo kakvog oblika zlostavljanja i zanemarivanja“, rekla je Kisić Tepavčević.

Ministar Ružić kazao je da plodotvorna interresorna saradnja ministarstava, uz upliv Kancelarije za IT i eUpravu, govori o tome koliko je država posvećena prevenciji nasilja nad decom.

Naglasio je da postoji kontinuirani rad svih resora na preveniranju nasilja u školama, a da je platforma „Čuvam te“ stepenik više u toj saradnji.

Pohvalio je zajednički rad nadležnih resora u preveniranju nasilja, kao i na edukacijama o prevenciji nasilja koje je, kako kaže, prošlo više od 20.000 zaposlenih u školama, više od 1200 dece i 2.500 roditelja.

„Danas je uokviren i olakšan put i model da sve što može da se dogodi, preveniramo na vreme“, rekao je Ružić.

Direktor Kancelarije za IT i e-Upravu Jovanović naveo je da je platforma „Čuvam te“ namenjena deci, učenicima, roditeljima, prosvetnim radnicima, kao i da će je koristiti i zaposleni u državnoj upravi i lokalnim samoupravama.

„Ovo softversko rešenje, koje ćemo vrlo brzo pustiti u produkciju, će omogućiti da svaku prijavu nasilja adekvatno evidentiramo i da u svakom trenutku budemo sigurni koji je status prijave“, naveo je Jovanović.

Kako je objasnio, platforma trenutno sadrži informativni i edukativni deo, namenjen roditeljima i deci i zaposlenima u školama, a pristup edukativnom delu je besplatan.

Na edukativnom delu je skoro 30.000 registrovanih korisnika, od kojih 4.800 učenika, 1.700 roditelja i više od 23.000 nastavnika.

Jovanović je naveo da su definisane procedure o koracima nakon prijave nasilja i da će biti pretočene u digitalnu komunikaciju i razmenu informacija ne samo između ministarstava već i škola, centara za socijalni rad, policijskih stanica.

„Jedan aspekt je, recimo, nasilje u školama i ne želimo da se to zaustavi na odgovornosti direktora škole i razrednog starešine već da se prijava za nasilje prati u celom sistemu – kroz socijalnu zaštitu, kroz brigu o porodici sa decom, kroz Ministarsvo zdravlja, ako treba i kroz MUP“, rekao je Jovanović i pozvao zainteresovane da posete platformu na adresi www.cuvamte.gov.rs.

Dodao je da je platforma smeštena u državnom data centru koji je, kako kaže, po bezbednosnim i tehničkim standardima jedan od najsavremenijih u regionu i garantuje bezbednost podataka.

Nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu „Čuvam te“ uspostavljena je u martu ove godine kao prva nacionalna platforma za sva pitanja zaštite i prevencije različitih oblika nasilja nad decom. Platforma na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte temeljne prevencije i alate za suzbijanje nasilja u školama. Na incijativi i realizaciji platforme „Čuvam te“ aktivno je bilo uključeno i udruženje „Drug nije meta“.