Nasilje utiče na sve – one koji su maltretirani, one koji maltretiraju, ali i na svedoke koji nemo posmatraju. Nasilje je povezano sa mnogim negativnim ishodima, uključujući uticaje na mentalno zdravlje, upotrebu nedozvoljenih supstanci, pa čak i samoubistvo. […]
Postoje koraci koje roditelji, deca i prosvetni radnici mogu da preduzmu preventivno, pre nego što dođe do digitalnog nasilja ili ukoliko već postoji, pre nego što se pogorša. Teško je zaštititi dete ako ne razumete problem digitalnog nasilja […]
Digitalno nasilje postalo je sve češće i sve prisutnije među našim najmlađima. Kao jedan od oblika vršnjačkog nasilja, nije vidljiv golim okom, ne ostavlja vidljive znakove povreda, modrice, ožiljke, znakove pomoću kojih roditelj, staratelj ili bilo koja druga […]
Digitalnim nasiljem nazivamo sve slučajeve korišćenja elektronskih uređaja i interneta da bi se neko namerno uplašio, povredio i ponizio. Slanje uznemirujućih, uvredljivih, pretećih poruka, slika ili video snimaka na tuđe profile ili slanje tih materijala SMS-om, i-mejlom, ostavljanjem […]
Profesionalci i roditelji treba svojim primerom da pokažu detetu da je svako suštinski poseban na svoj način, da je vredan poštovanja i prihvatanja i da poseduje potencijale i karakteristike i da je prirodno i normalno uvažavati ih, ovim […]
Nacionalna platforma za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama „Čuvam te“ je nedavno počela sa radom, a projekat je je pokrenula Vlada Republike Srbije uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, a na inicijativu udruženja „Drug […]
Novi projekat na koji smo posebno ponosni: Platforma Čuvam Te
Glavna uloga platforme „Čuvam te“ jeste da na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte temeljne prevencije i alate za suzbijanje nasilja u školama. Platforma na jednom mestu predstavlja javnosti, a posebno ciljnim grupama – učenicima, roditeljima i nastavnicima […]
Udruženje ,,Drug nije meta“ u saradnji sa Opštinom Savski venac realizuje projekat prevencije digitalnog nasilja sa fokusom na vršnjačkom nasilju putem digitalnih tehnologija koje je u sve alarmantnijem porastu. Osnovni ciljevi projekta odnose se na informisanje i edukaciju […]
Danas čovečanstvo obeležava Svetski dan deteta, međunarodni događaj koji je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se širom sveta slavi istog dana. Osmišljen je sa idejom da promoviše dobrobit dece u svetu […]