Foto: Freepik

Na svakom nastavniku, pogotovo na onima koji vode odeljenja je velika odgovornost. Stvaranje emocionalno podržavajućeg okruženja u učionici je jedan od preduslova razvijanja saradnje i pozitivnih odnosa među učenicima.

Nastavnici koji pružaju toplinu, prihvatanje, empatiju i podršku, nezavisno od ponašanja i ličnih karakteristika učenika, sa učenicima razvijaju pozitivan odnos zasnovan na uvažavanju.

Uspešnoj komunikaciji nastavnika sa učenicima doprinosi:

  • korišćenje tehnika aktivnog slušanja (uspostavlja kontakt pogledom, telom okrenut ka učenicima, čime neverbalno ili verbalno potvrđuje da sluša i razume, parafrazira ono što je čuo, ne prekida učenika dok govori),
  • korišćenje govora tela i facijalne ekspresije u skladu s verbalnim porukama,
  • izbegavanje prepreka u komunikaciji kao što su: naređivanje, moralisanje, tumačenje, ubeđivanje, ispitivanje, itd.,
  • pokazivanje empatije za strahove i frustracije učenika,
  • korišćenje stila komunikacije koji je u skladu s kulturom i razumljiv učenicima.

Kada učenici neko ponašanje nastavnika opaze kao nefer, bez obzira na to da li se ono odnosi na njih ili su oni samo posmatrači, mogu da reaguju na neprihvatljiv način ili da krše pravila, da prave disciplinske probleme. Nastavnici treba da razviju topao odnos sa učenicima i istovremeno imaju jasan stav prema očekivanom ponašanju i posledicama nepoštovanja pravila. Istovremeno, kada učenik prepoznaje da ga poštujete i da verujete u njega, on će čak i oštre komentare tumačiti kao izraz vaše zabrinutosti, a ne neprijateljstva.

Ovi korisni saveti su preuzeti iz Vodiča za škole „Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju“.