Projekti

NACIONALNA PLATFORMA ZA PREVENCIJU NASILJA U ŠKOLAMA „ČUVAM TE“

Vlada Republike Srbije uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, pokrenula je projekat za uspostavljanje nacionalne platforme za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama pod nazivom „Čuvam te“. Platforma na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte temeljne prevencije i alate za suzbijanje nasilja u školama. Na incijativi i realizaciji platforme „Čuvam te“ aktivno je bilo uključeno i udruženje „Drug nije meta“.

Nacionalna platforma ima za cilj koordiniciju i jačanje intersektorske saradnje svih nadležnih institucija u borbi protiv nasilja. Pored vršnjačkog nasilja koje je u fokusu ove platforme, ona predstavlja i alat koji će nam pomoći u borbi protiv nasilja prema svim zaposlenima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja širom Srbije.

Na ovoj platformi, učenici, roditelji i nastavnici mogu da pronađu sve informacije koje se tiču vrste nasilja i postupanja u različitim situacijama. Posebno važan segment koji se nalazi na platformi jesu onlajn obuke za učenike, roditelje i nastavnike.

APLIKACIJA ,,ČUVAM TE“

Udruženje ,,Drug nije meta“ lansiralo je aplikaciju ,,Čuvam te“ namenjenu zaštiti dece.

Aplikacija je razvijena u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, a karakteriše je izuzetno jednostavan interfejs apsolutno prilagođen detetu i vrlo lak način korišćenja  – nakon što odabere kontakte kojima veruje, na displeju se pojavljuje crveno dugme čijim pritiskom automatski prethodno odabranim brojevima telefona stiže lokacija pošiljaoca i poruka sledeće sadržine: ,,Treba mi tvoja pomoć. Ovo je moja lokacija“.

Opširnije možete pročitati OVDE.

DNM-Cover

#PODELI PRIJATELJSTVO

Na osnovu terenskog iskustva koje smo stekli u protekle tri godine, verujemo da je za dugotrajnu prevenciju vršnjačkog nasilja veoma važno govoriti o značaju drugarstva i vratiti mu mesto koje zaslužuje u sistemu vrednosti.

Projekat  #PODELI PRIJATELJSTVO  ima za cilj afirmaciju drugarstva, zajedništva i učenja mladih o značaju deljenja. Sprovodi se u školama uz podelu „paketića prijateljstva“ koji dva učenika međusobno dele. Za više informacija kliknite ovde.

1

TRADICIONALNA KONFERENCIJA PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

Verujemo da svako dete ima pravo da detinjstvo i školske dane provodi okruženo prijateljstvom i ljubavlju, zbog čega smo 2017. godine održali Prvu konferenciju o vršnjačkom nasilju, vođeni idejom da udruženim snagama možemo svakom detetu da stvorimo uslove za odrastanje u zdravoj sredini koja će mu omogućiti napredovanje u svakom smislu te reči.

Detaljnije informacije o Prvoj konferenciji o vršnjačkom nasilju nalaze se na ovom linku, kako je bilo na Drugoj konferenciji o vršnjačkom nasilju pogledajte ovde. Atmosferu sa Treće konferencije pogledajte na ovom linku.

konferencija-2

,,AMBASADORI DRUGARSTVA“

Program za učenike osnovnih i srednjih škola koncipiran kao sinteza jedinstvenog priručnika i radionica namenjenih prevenciji vršnjačkog nasilja, jačanja komunikacijskih kapaciteta i tehnika za prevazilaženje konfliktnih situacija.

Kako program funkcioniše i načine prijave, možete pronaći ovde.

MX5A3591

,,LOG OUT NASILJE“

S obzirom na sve alarmantnija istraživanja koja ukazuju na dramatičnu ekpanziju vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama, fokusirali smo se i na širenje prijateljstva u virtuelnom svetu.

U okviru projekta LOG OUT nasilje, realizovanog u saradnji sa Gradom Beogradom, bavili smo se prevencijom i suzbijanjem posledica digitalnog nasilja, informišući ciljne grupe o brojinim temama i načinima zaštite, kroz vodiče, savete stručnjaka i druge oblike edukacije. Detaljnije pogledajte ovde.

blur-boy-child-821948

PRIRUČNIK ,,DRUG NIJE META“

U saradnji sa Odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Centrom za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih Target i kliničkim psihologom Aleksandrom Janković, kreirali smo priručnik za bezbedno korišćenje interneta.

Istraživanje ove tematike ukazalo nam je da postoji potreba za pisanim informatorom u kome će deca i roditelji pronaći savete i odgovore na brojna pitanja.

Dodatno se informišite ovde.

dnm02