Radi unapređenja kvaliteta edukativnih programa usmerenih na prevenciju i suzbijanje nasilja koje uključuje decu, na nacionalnoj platofrmi „Čuvam te“ postavljen je upitnik kojim građani mogu oceniti dostupne programe i predložiti teme za predstojeće edukacije.

Prva grupa pitanja u upitniku odnosi se na prethodna iskustva korisnika koji su učestvovali u obukama i njihovo ocenjivanje, dok je u drugom delu omogućeno podnošenje konkretnih predloga od strane svih građana za nove teme u vezi sa zaštitom od nasilja, diskriminacijom i drugim oblicima rizičnog ponašanja, kako bi rad platforme bio što uspešniji i kvalitetniji. Ocenjivanje i predlozi odnose se na obuke i informativne sadržaje namenjene roditeljima, učenicima i nastavnicima.

Za samo sedam dana ovaj upitnik popunilo je preko 23.000 građana, što ukazuje na veliki značaj ove društvene teme i spremnost svih aktera da unaprede stanje u ovoj oblasti.

Trenutno se na platformi „Čuvam te“ nalazi 17 obuka na temu vršnjačkog, digitalnog i porodičnog nasilja, a obrađene su i teme mladi i psihoaktivne supstance i zaštita dece sa smetnjama u razvoju.

Do danas platforma beleži ogromne rezultate sa preko 170.000 završenih obuka namenjene deci, roditeljima i nastavnicima.

Na platformi „Čuvam te“ građanima i deci je takođe omogućeno je da u svakom trenutku podnesu onlajn prijavu nasilja putem formulara za prijavu, ali i da lično prate tok i rešavanje svog slučaja na osnovu dodeljenog broja prijave i PIN – a.

Ova platforma je uspostavljena na inicijativu Vlade Republike Srbije i uz podršku Kancelarije za IT i eUpravu, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva prosvete, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva pravde i Republičkog javnog tužilaštva.

Tekst je preuzet sa sajta cuvamte.gov.rs