Udruženje „Drug nije meta“ je i ove godine sprovelo istraživanje izloženosti i stavova dece i mladih o vršnjačkom nasilju, a u nastavku su rezultati.

Istraživanje je sprovedeno u formi upitnika, a u njemu je učestvovalo 104 učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole.

Istraživanje je rađeno na teritoriji urbane gradske sredine, odnosno gradske opštine Novi Beograd, a učestvovali su učenici iz tri osnovne škole.

Cilj ovog istraživanje je bio da utvrdimo izloženost i stavove učenika o vršnjačkom nasilju, osobinama i ponašanjima koji utiču na to da neko doživi vršnjačko nasilje, kao i šta treba uraditi kako bi se procenat nasilja među vršnjacima smanjio.

Rezultati istraživanja

Na pitanje da li smatraju da psihičko zlostavljanje boli više nego fizičko, 87 ispitanika, odnosno 84% je odgovorilo potvrdno, dok je njih 17, tj. 16% dalo negativan odgovor.

Pitali smo učenike i šta misle da su presudne osobine i ponašanja zbog kojih neko doživljava vršnjačko nasilje. Najveći procenat, 35%, odnosno 54 odgovora od ponuđenih je glasilo da je to različitost u odnosu na vršnjake, zatim 41 odgovor da je to strah od nasilnika i povučenost (26%), 28 odgovora kaže da je to činjenica da nerviraju druge, iako ništa konkretno nisu skrivili (18%) i 26 odgovora koji glase da su to stidljivost i zatvorenost (17%). Drugi odgovori su činili svega 4%.

Pitali smo učenike šta smatraju da bi trebalo uraditi kako bi se smanjilo vršnjačko nasilje. Dva najčešća odgovora, koja su odabrana po 42 puta, su da treba raditi na stvaranju atmosfere zajedništva i prijateljstva u školi (28%), kao i naučiti decu koja trpe nasilje da se odbrane (28%). Na drugom mestu su 40 odgovora da treba pojačati kazne za one koji vrše nasilje (27%), zatim da treba uvesti obavezne časove komunikacije i drugarstva, što misli dvadesetoro učenika (13%). Drugih odovora je bilo 6, odnosno 4%.

Zaključak

Iz datih rezultata istraživanja možemo zaključiti da najveći broj učenika smatra da je psihičko nasilje gore nego fizičko. Takođe, najveći broj učenika ističe da je različitnost u odnosu na vršnjačke najčešći razlog vršnjačkog nasilja, a kao najbolji vid prevencije ističu stvaranje atmosfere zajedništva i prijateljstva u školi, kao i učenje učenika koji su doživeli vršnjačko nasilje kako da se odbrane.