• Saslušajte svoje dete otvoreno i smireno. Usredsredite se na to da se osećaja da ga neko čuje i podržava, umesto da pokušavate da pronađete uzrok vršnjačkog nasilja ili pokušavate da rešite problem. Uverite se da dete zna da to nije njegova krivica.

  • Recite detetu da mu verujete; da vam je drago što su vam rekli; da nije ono krivo; da ćete se potruditi da nađete pomoć.

  • Razgovarajte sa učiteljem, nastavnikom, pedagogom, psihologom ili direktorom škole. Vi i vaše dete ne morate sami da se suočavate sa time. Pitajte da li vaša škola ima politiku protiv nasilja ili kodeks ponašanja. Ovo se može odnositi i na fizičko, verbalno, psihičko i digitalno nasilje.

  • Budite mu podrška. Za vaše dete, podrška je od suštinskog značaja za suočavanje sa posledicama nasilja. Uverite se da znaju da mogu da razgovaraju sa vama u bilo kom trenutku i uverite ih da će stvari biti bolje.