Roditeljima i starateljima može biti veoma teško kada saznaju da je njihovo dete umešano u vršnjačko nasilje.

Kao roditelji, vi imate ključnu ulogu u pomaganju svom detetu da prepozna štetu koju je nanelo i da ga ohrabrite da promeni svoje ponašanje u budućnosti. Svi roditelji treba da razgovaraju sa svojom decom o tome šta je vršnjačko nasilje – i kako se ljudi osećaju zbog njega.

Deca treba da osećaju da mogu da razgovaraju sa vama ako se u njihovom razredu ili školi dešava nasilje. Ponekad deca i mladi mogu biti uvučeni u određenu situaciju od strane prijatelja ili šire grupe vršnjaka – ovo se posebno odnosi na uvredljive komentare i slike koje se šire na društvenim mrežama. Neki od najboljih saveta za roditelje uključuju:

-Uverite se da vaše dete zna šta je vršnjačko nasilje i zašto je pogrešno

-Uverite se da vaše dete zna da može da razgovara sa vama ili sa drugom odraslom osobom ako se nasilje dogodi

-Pomozite svom detetu da shvati da niko nema pravo da ga pritiska i nagovara na nešto što ne želi da uradi – to uključuje i nasilje nad vršnjacima

-Uverite se da ne vrše nasilje kao odgovor na nasilje koje su oni preživeli – saznajte da li postoji „šira priča“ u školi ili okruženju gde se to dogodilo

-Razgovarajte sa svojim detetom o informacijama koje se dele preko društvenih mreža – dajte im do znanja da ne bi trebalo da postavljaju komentare ili slike koje bi mogle da povrede nekog drugog – ili da prenose sadržaj koji je osmišljen da povredi nekog drugog. Obavestite ih da većina društvenih mreža ima dugmad za prijavu ako su videli nešto od navedenog i žele da ga zaustave.

-Jasno dajte do znanja da ne tolerišete nepoštovanje i upotrebu uvredljivog jezika i ponašanja u porodici (od velikog je značaja da kao roditelji budete dobar model)

Ako vas škola kontaktira i kaže da je vaše dete bilo umešano u incident sa nasiljem, ostanite mirni i pobrinite se da prikupite sve činjenice u vezi sa incidentom. Zatražite da vidite dokaze da li su dostupni (na primer: ako se navodno nasilje desilo putem interneta ili telefona). Zatražite kopiju školske politike protiv maltretiranja i ponašanja kako biste bili sigurni da poštuju dogovorene procedure. Odvojite vreme da saslušate stranu priče vašeg deteta – ali budite otvoreni. Ako škola podeli informacije ili dokaze koji vas šokiraju (deca se ponekad mogu ponašati drugačije od svojih roditelja), ponovo ostanite mirni i odvojite vreme da porazgovarate o incidentu sa svojim detetom. Pokušajte da ne vidite to ponašanje kao trajni odraz njihovog karaktera – već jasno navedite ponašanje koje biste želeli da promenite. Moguće je da njihova trenutna grupa drugara negativno utiče na njihovo ponašanje – u tom slučaju bi trebalo da razgovarate o tome šta znači biti prijatelj i nežno ih ohrabriti da formiraju pozitivnije odnose sa vršnjacima.