U saradnji sa Odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Centrom za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih Target i kliničkim psihologom Aleksandrom Janković, kreirali smo priručnik za bezbedno korišćenje interneta. Istraživanje ove tematike ukazalo nam je da postoji potreba […]
Nakon višegodišnjeg iskustva u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja, u saradnji sa psihološkinjom Ljubicom Bogetić, osmislili smo jedinstven program ,,Ambasadori drugarstva“ koji za cilj ima prevenciju vršnjačkog nasilja koje je poslednjih godina u alarmantnom porastu. Program „Ambasadori drugarstva“ realizovan […]
Statisika* kaže da je u Srbiji svako četvrto dete žrtva vršnjačkog nasilja. Ono što ne kaže, jer to niko ne ume da izračuna, jeste broj ožiljaka koje zlostavljanje od strane vršnjaka ostavlja na dečjoj duši. Godinama je Srbija […]